دسته‌بندی نشده12 ویدئو ها

دعوت از مهندس سلطانی در برنامه نسخه از شبکه ۱ سیما

دعوت از مهندس سلطانی به عنوان کارآفرین برتر و ایده پرداز مدارس هوشمند در برنامه نسخه از شبکه ۱ سیما

دعوت از مهندس سلطانی در خانه فیروزه ای

دعوت از مهندس سلطانی به عنوان کارآفرین برتر و ایده پرداز مدارس هوشمند در برنامه خانه فیروزه ای از شبکه ۳ سیما

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از دبستان پیشتازان در مورد هوشمند سازی

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از دبستان پیشتازان در مورد هوشمند ساری پخش شده از شبکه خبر و شبکه پنج تهران