آموزش

98 ویدئو ها

خبر افتتاح اولین مدرسه هوشمند کشور – مهر ۱۳۸۶

مدرسه هوشمند پیشتازان کامپیوتر ایران در مهر ۱۳۸۶ افتتاح گردید. گزارش خبری شبکه اول سیما